Rondom zwangerschap
Pijnstilling bij keizersnede - Spinale anesthesie

Teneinde het mogelijk te maken op de dag van de keizersnede opgenomen te worden is besloten de verdoving voor de keizersnede altijd uit te voeren door middel van de spinale variant van de ruggenprik, (voor deze vorm van verdoving is plaatselijke verdoving van de plaats onderaan de rug waar geprikt wordt niet nodig). Hierbij wordt m.b.v. een zeer dunne naald pijnstillende medicijnen tussen de ruggenwervels ingespoten en werkt de verdoving zeer snel in. De pijnstilling na de operatie zal dan via injecties in bovenbeen/bil of via het infuus in de arm  ('PCA') gegeven worden.

Wanneer deze vorm van verdoving toegepast wordt kan de partner aanwezig zijn.

Een enkele keer komt het voor dat de spinale anesthesie onvoldoende verdoving geeft. Als dat het geval is zal direkt overgegaan worden op algehele anesthesie (narcose). Deze wijziging heeft geen enkel nadelig effect voor uw kind.

Wanneer algehele anesthesie (narcose) toegepast moet worden kan de partner niet altijd aanwezig blijven op de operatiekamer. Contact met diegene die de ingreep ondergaat is niet mogelijk waardoor zijn/haar aanwezigheid geen toegevoegde waarde heeft.

Image1