Rondom zwangerschap
Pijnbestrijding bij bevalling br

Bevallen doet pijn. In het IJsselland Ziekenhuis worden drie methoden toegepast om de pijn te bestrijden tijdens een bevalling, eigenlijk tijdens de ontsluitingsperiode. Twee methoden zijn gebaseerd op het toedienen van morfine-achtige medicijnen nl. Pethidine via injecties en Remifentanil via een infuus, de derde methode is het toedienen van pijnstillende medicijnen via de ruggenprik (epidurale anesthesie).

Pethidine
Pethidine heeft een sterk pijnstillend effect en kan op elk tijdstip gegeven worden,
lees verder...

Remifentanil
Remifentanil wordt via een infuus m.b.v. een PCA pomp toegediend. lees verder...

Epidurale anesthesie
Pijnbestrijding met behulp van de ruggenprik moet uitgevoerd worden door de anesthesioloog. lees verder...

Image1