Pre-operatieve polikliniek
De opname

Op de dag van uw opname meldt u zich bij het bureau opname, in de hal van het ziekenhuis.

Enige dagen voor uw opname wordt u telefonisch en/of schriftelijk geinformeerd over de definitieve opname- en operatiedatum.
Tevens krijgt u dan de laatste van belang zijnde informatie en instructies.

Daarnaast heeft u informatiebrochures gekregen van zowel de anesthesioloog als uw behandelend specialist.
 
Lees deze brochures nogmaals nauwkeurig door en neem, als u die nog niet ingeleverd heeft, de ingevulde vragenlijsten mee.