Pre-operatieve polikliniek
De anesthesioloog
Tijdens het gesprek op de pre-operatieve polikliniek maakt u kennis met de anesthesioloog. Dat is de medisch specialist die zich heeft toegelegd op de verschillende vormen van anesthesie, de pijnbestrijding en intensieve zorg rondom de operatie. De anesthesioloog is op de hoogte van uw ziektegeval. Hij of zij zal u mogelijk vragen stellen over uw gezondheid, welke medicijnen u gebruikt en of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen. Ook kunt u vragen verwachten over eerdere operaties en hoe u toen op de anesthesie reageerde. Zo krijgt de anesthesioloog een indruk over uw gezondheidstoestand.

Tijdens de operatie is de anesthesioloog of diens assistent, de anesthesiemedewerker, voortdurend bij u. Zo nodig kan de anesthesioloog ieder moment de anesthesie bijstellen. Ook zorgt de anesthesioloog ervoor dat uw vochtgehalte op peil blijft en dat u een bloedtransfusie krijgt toegediend bij sterk bloedverlies tijdens de operatie.

Soms is het nodig dat er voor de operatie een beademingsbuisje via de mond en keelholte in de luchtpijp wordt geplaatst. Hiermee kan tijdens de algehele anesthesie (narcose) de ademhaling worden gecontroleerd. Overigens merkt u daar niets van, want u bent dan onder narcose.
Bij het inbrengen van het beademingsbuisje bestaat, door druk op uw gebit, enig risico op beschadiging van het gebit; slechte of loszittende tanden of kiezen hebben een grotere kans te worden beschadigd dan gezonde tanden en kiezen. Als u één of meerdere slechte of losse tanden of kiezen heeft dient u dit te melden aan de anesthesioloog.