Pre-operatieve polikliniek

Telefoon  010-2585907
Voordat een operatieve ingreep plaatsvindt maakt u een afspraak voor de Preoperatieve Polikliniek Anesthesiologie. lees verder...

De anesthesioloog
Voorafgaand aan iedere operatie vindt een gesprek plaats met de medisch specialist die u de algehele anesthesie (narcose) of de regionale verdoving geeft: de anesthesioloog. lees verder...

Afspraak maken
De polikliniek assistent(e) van uw behandelend specialist zal u naar de Preoperatieve Polikliniek Anesthesiologie, routenummer 61, op de eerste etage van de B-vleugel verwijzen. lees verder...

Bezoek polikliniek
Eén van de anesthesiologen zal met u de relevante anesthesiologische zaken rondom uw operatieve ingreep bespreken. lees verder...

Eprex
Voor enkele operaties is het mogelijk om uw condities met medicijnen van te voren te verbeteren. lees verder...

Gebruik van medicijnen
Het is belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt en in welke dosering.
lees verder...

Andere aandoeningen
Om een inschatting te kunnen maken van het operatierisico is het belangrijk om te weten welke andere aandoeningen u heeft. lees verder...

De opname
Afhankelijk van de soort operatie en uw lichamelijke conditie wordt u op de dag van operatie opgenomen of een dag of enkele dagen van te voren. lees verder...