Pijnbestrijding
Multi-disciplinair pijnteam

Teneinde de pijnbehandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren is een multi-disciplinair pijnteam van groot belang. Het team bestaat uit de anesthesiologen/pijnbestrijders, twee revalidatie-artsen, een psycholoog en een manueel therapeut.

De anesthesioloog/pijnbestrijders zijn drs. J. Bergsma, drs. C.H.M. Pluymakers, drs. M. van Doorn, drs. F.W. van Alphen en drs. E. van Weelden

Vooral bij de behandeling van chronische pijn, dat is pijn die langer dan 6 weken aanhoudt, is overleg binnen een multi-disciplinair pijnteam van belang.

Het kan dus voorkomen dat u in verband met een zo groot mogelijke kans op vermindering van uw pijnklachten verwezen wordt naar een revalidatiearts, neuroloog of psycholoog.

Behandeling van uw pijnklachten kan mede uitgevoerd worden door de nurse practitioner of de pijnverpleegkundige.

Revalidatiearts.
De revalidatiearts is van belang in het muliti-disciplinaire pijnteam voor de behandeling van patiënten met chronische pijn van het bewegingsapparaat, lees verder...

Neuroloog.
Een neuroloog is een specialist met als vakgebied de neurologie, de werking en ziekten van spieren, zenuwen, ruggenmerg en de hersenen.

Psycholoog.
Een psycholoog is een deskundige op het gebied van emoties en gedrag. lees verder...

Nurse Practitioner.
Een nurse practitioner/verpleegkundig specialist is een gespecialiseerd verpleegkundige die is opgeleid om naast verpleegkundige taken ook een aantal medische taken uit te voeren. lees verder...

Pijnverpleegkundige.
De pijnverpleegkundige heeft specifieke deskundigheid, kennis en ervaring op het gebied van pijn. lees verder...