Pijnbestrijding
Acute pijnservice

Op basis van een ziekenhuisbreed ingevoerd pijnbestrijding protocol wordt volgens standaarprocedures de pijn gemeten en behandeld. Op basis van de in dit protocol beschreven behandelingsschema's hebben de verpleegkundigen meer armslag gekregen. Daardoor kunnen zij bijvoorbeeld exrtra pijnstillende medicijnen toedienen zonder eerst een arts te hoeven raadplegen. Op deze manier kan sneller op de behoefte aan pijnstilling ingespeeld worden.

Het is van groot belang dat na een operatie de pijn goed bestreden wordt. Het protocol "Pijnbestrijding na een operatie" is van toepassing op alle chirurgische afdelingen van het IJsselland Ziekenhuis.

Doordat er minder pijn ervaren wordt kunnen patiënten na een operatie beter bewegen, doorademen en hoesten. Het risico op een longontsteking, een thrombosebeen of andere complicaties wordt daardoor verminderd. Tevens is er minder sprake van stress en angst.

De verpleegkundigen hebben klinische lessen gehad op het gebied van pijnbeleving en pijnbestrijding.
Een aantal malen per dag wordt de pijn gemeten en de verpleegkundige besluit op basis van het protocol welke actie genomen moet worden op basis van de meting.

De meting van de pijn wordt uitgevoerd met een "pijnliniaal".

Wanneer de pijn te intensief is en de medicijnen, gegeven volgens het protocol, niet toereikend zijn neemt de verpleegkundige contact op met de acute pijnservice.

In het kader van de acute pijn service komt in ieder geval dagelijks, tweemaal, een speciaal geïnstrueerde verpleegkundige naar de verpleegafdelingen. Patiënten die een vorm van invasieve pijnstilling hebben, zoals epidurale pijnbestrijding of pijnbestrijding via een PCA pomp, worden bezocht en indien nodig en gewenst wordt de pijnbestrijding aangepast. Aanpassing van de pijnbestrijding gebeurt altijd in overleg met een anesthesioloog.