Rondom de Operatie
Sedatie

Sedatie betekent letterlijk "het verlagen van het bewustzijn. Dit gebeurt door middel van toediening van geneesmiddelen via een klein infuusnaaldje in een ader van uw hand of arm. Sedatie zorgt er in het algemeen voor dat u een onplezierig onderzoek of behandeling als acceptabel ervaart. De sedatie wordt uitgevoerd door een Sedatie Anesthesie Medewerker (SAM), “sedationist” genoemd. Dit is een anesthesiemedewerker die hiervoor speciaal is opgeleid en die werkt onder (in)directe supervisie van een anesthesioloog.