Rondom de Operatie
Pijnbestrijding na een operatie
Een goede pijnbestrijding is belangrijk voor het herstel na een operatie. Met pijnbestrijding wordt vaak al begonnen vóór de operatie.

De medisch specialisten en verpleegkundigen in het IJsselland Ziekenhuis hebben afspraken gemaakt over de behandeling van pijn na een operatie. Zo is voor elke verpleegkundige en specialist duidelijk wat gedaan moet worden om te zorgen voor een goede pijnbestrijding en welke acties moeten worden ondernomen als de pijnstilling onvoldoende is. Het is belangrijk dat u duidelijk aangeeft of en hoeveel pijn u heeft. De verpleegkundigen zullen hier regelmatig naar vragen, te beginnen op de uitslaapkamer.

Vormen van pijnbestrijding
Er zijn verschillende manieren om na een operatie de pijn te bestrijden, lees verder...

Pijnlineaal
Pijnmeting helpt om de pijnbehandeling zo goed mogelijk af te stemmen op uw pijnklachten. lees verder...

PCA-pomp
Na sommige operaties zal pijnstilling gegeven worden door middel van een PCA-pomp.
lees verder...