Rondom de Operatie
Intensive care
Bij bepaalde ingrepen behoort een verblijf op de Intensive Care (IC) tot de standaard nazorg. Dit betreft vooral grote of langdurende operaties, zoals slokdarm- en bepaalde overige darm-operaties, vaatoperaties, longoperaties en uitgebreide urologische operaties. Soms maakt de algehele gezondheidstoestand van iemand een verblijf op de Intensive Care, ook bij kleinere ingrepen, noodzakelijk. In beide gevallen wordt dit door de anesthesioloog op de pre-operatieve polikliniek anesthesiologie met u besproken. Het kan echter ook voorkomen dat het verloop van de operatie zodanig is dat bewaking op de IC vereist is, zonder dat dit van tevoren voorzien was.

Afhankelijk van de omstandigheden zult u óf eerst een tijdje op de verkoeverkamer verblijven voordat u naar de Intensive Care wordt overgeplaatst óf direct na de ingreep naar de Intensive Care gaan.

Binnen de maatschap anesthesiologie werken drie intensivisten, mw. Martijn en de heren Van Koesveld en Schreiner. Zij werken samen met de twee internist-intensivisten, de heren Reuters en Verkade. Deze vakgroep Intensive Care zal op de level I intensive Care van het IJsselland Ziekenhuis uw lichamelijke situatie 24 uur per dag bewaken.