Rondom de Operatie
Holding
Hier worden voorbereidingen voor de operatie en de verdoving getroffen. De algemene voorbereidingen bestaan uit het meten van de bloeddruk, het inbrengen van een infuusnaald en het aanbrengen van plakkers voor de bewaking van het hart. Vaak zal een infuus op de infuusnaald worden aangesloten, maar niet altijd. Dit is afhankelijk van de soort ingreep en verdoving.

Bij veel operaties is het gebruikelijk om voorafgaande aan de ingreep via het infuus antibiotica te geven. Dit is om de kans op infecties te verkleinen. Het is belangrijk om te weten of u allergisch bent voor bepaalde antibiotica. Met allergie wordt bedoeld dat u er huiduitslag van krijgt of zwelling van de tong of de lippen. Verschijnselen als maagpijn of diarree zijn geen tekenen van allergie. Tijdens het toedienen van antibiotica kan soms misselijkheid optreden.

De holding is tevens de ruimte waar de plaatselijke en regionale verdoving wordt gegeven. Dit gebeurt nadat u bent aangesloten aan de bewakingsmonitor en eventueel een rustgevend middel hebt gekregen.

Nadat de noodzakelijke voorbereidingen zijn getroffen zult u vaak nog even moeten wachten voordat u naar de operatiekamer wordt gebracht door de anesthesiemedewerker. Hij of zij zal gedurende de gehele ingreep aanwezig zijn en u bewaken.