Kinderen
Aanwezigheid ouders
De anesthesiologen streven ernaar om rondom een operatie ouders waar mogelijk bij hun kind aanwezig te laten zijn.

Tijdens de inleiding van de anesthesie, het in slaap brengen, mag, zowel bij geplande ingrepen als bij spoedoperaties, één van de ouders aanwezig zijn. Dit gebeurt op de operatiekamer. Zodra uw kind slaapt verlaat u de operatiekamer en neemt het anesthesiologisch team de zorg verder op zich.  
  
Eén van de ouders kan direkt na de ingreep bij hun kind aanwezig zijn op de uitslaapkamer. Het is wel van groot belang dat u de aanwijzingen van de verpleegkundige van uw kind te allen tijde opvolgt.

Daarnaast dient u de privacy van andere, op de uitslaapkamer aanwezige, patiënten te respecteren.