Kinderen » Smiley » 
Kinderen
Smiley voor kinderafdeling
De vereniging Kind en Ziekenhuis heeft de kinderafdeling van het IJsselland Ziekenhuis sedert september 2008 een Smiley toegekend! Deze landelijke vereniging kent Smiley's toe aan ziekenhuizen die zich positief onderscheiden door hun kindgerichte voorzieningen en benadering. Het ontvangen van de Smiley betekent dus dat de kinderafdeling voldoet aan alle criteria die de vereniging stelt.

Een kinderafdeling komt in aanmerking voor het kwaliteitskeurmerk Smiley als zij voldoet aan de volgende criteria:


  • Ouders kunnen de hele dag bij het kind blijven.
  • Ouders kunnen bij het kind overnachten bij een opname op een meerpersoonskamer, een eenpersoonskamer of in een isolatiebox
  • Ouders kunnen aanwezig zijn bij het inleiden van de narcose bij een geplande operatie.
  • Ouders kunnen aanwezig zijn bij het inleiden van de narcose bij een spoedoperatie.
  • Ouders kunnen aanwezig zijn bij het ontwaken uit de narcose.
  • Ouders en kind worden vóór de opnamedag gezien door een anesthesioloog.
  • Ouders ontvangen schriftelijke informatie over de rechten van minderjarigen in de gezondheidszorg conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Een Smiley wordt toegekend als al deze aspecten ook in de
informatiebrochure(s) zijn vermeld.